Kontakt Diesel Dijelovi d.o.o.

Vaše ime / tvrtka

E-mail:

tel/mob:

Poruka

KAKO DO NAS ?

Diesel Dijelovi d.o.o.
Marjanovićev prilaz 6,
10000 Zagreb
CROATIA
mob: +385 (0)98 894 684
fax +385 1 7897077
info@dieseldijelovi.com
www.dieseldijelovi.com
OIB 95166153013

Žiro račun:
kod Raiffeisenbank Austria d.d. HR9324840081104704418
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.HR0324020061100584478

Opće informacije
Puni naziv poduzeća:

DIESEL DIJELOVI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge.
Sjedište:

Marjanovićev prilaz 6, 10020 Zagreb

Sud kod kojeg je poduzeće upisano u Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu

Broj pod kojim je poduzeće upisano u Sudski registar:
MBS 080655900

OIB 95166153013

VAT HR9516615013

EORI HR95166153013

Računi:

*HR9324840081104704418 Raiffeisenbank Austria d.d.
*HR0324020061100584478 Erste & Steiermarkische Bank d.d.;

Iznos temeljnog kapitala:

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Osnivači/članovi društva

Igor Šepelj