Home » REZERVNI DIJELOVI » NOSAČI BRODSKIH MOTORA YANMAR

NOSAČI BRODSKIH MOTORA YANMAR

by igor

Nosači brodskih motora Yanmar

Nosač motora Yanmar

Yanmar nosač motora

Yanmar set nosač motora sail drive

Nosač motora Yanmar

Nosač motora Yanmar

Nosač motora Yanmar

Nosač motora Yanmar

 

  • Kvalitetni nosači motora čuvaje vaše brodske kopče !

  • koriste se za prednje i zadnje nosače motora na slijedećim modelima

 

3JH2, 3JH2BE, 3JH2TBE, 3JH2E, 3JH2TE, 3JH3E, 3JH4E, 3JH5E, 3JH5AE, 3JH40 e 4JH-E, 4JH-TE, 4JH-HTE, 4JH-DTE, 4JH2, 4JH2E, 4JH2TE, 4JH2BE, 4JH2TBE, 4JH2HTE, 4JH2DTE, 4JH2UTBE, 4JH2UTE, 4JH3E, 4JH4, 4JH4-E, 4JH4-AE, 4JH5E, 4JH45, 4JH57 4JH-E, 4JH-TE, 4JH-HTE, 4JH-DTE, 4JH2, 4JH2E, 4JH2TE, 4JH2BE, 4JH2TBE, 4JH2HTE, 4JH2DTE, 4JH2UTBE, 4JH2UTE, 4JH3E, 4JH4, 4JH4-E, 4JH4-AE, 4JH5E, 4JH45, 4JH57  the 4JH3-TE, 4JH3-HTE, 4JH3-DTE, 4JH4-TE, 4JH4-HTE, 4JH80*, 4JH110*

 

GM20 and 2YM15 motori sa Saildrive SD20 ili SD25

4JH3E, 4JH3TE, 4JH4E, 4JH4AE  4JH4TE motori sa Saildrive SD40 ili SD50

 2GM20V, 2GM20VE, 2GM20FV, 2GM20FVE, 3GM30V, 3GM30VE, 3GM30FV, 3GM30FVE, 3HM, 3HMF, 3HM35, 3HM35F

Nosači brodskih motora Yanmar